Politica privind confidențialitatea

Conținutul acestei politici de confidențialitate este destinat exclusiv în scopuri de informare. În caz de dispută, numai versiunea franceză a acestei politici are caracter juridic obligatoriu.

Politica noastră de confidențialitate include consimțământul dumneavoastră cu privire la colectarea, utilizarea, păstrarea și divulgarea de informații personale, precum și alte aspecte menționate, care descriu cum și în ce scopuri colectăm, utilizăm, stocăm, divulgăm și protejăm informațiile pe care ni le furnizați.

Informații personale

În ceea ce privește informațiile personale procesate în numele dumneavoastră în conformitate cu acest acord, toate părțile consimt că responsabilitatea pentru controlul unor astfel de informații vă aparține, iar iBanFirst își asumă responsabilitatea doar pentru procesarea acestora. Tratăm informațiile personale în conformitate cu acest acord și instrucțiunile pe care ni le furnizați periodic în mod rezonabil. Vom proteja astfel de informații personale aplicând măsurile tehnice și organizatorice corespunzătoare. În calitate de operator de date, iBanFirst poate desemna terți pentru a procesa informații personale, cu condiția ca terții să se supună acelorași obligații precum cele impuse companiei iBanFirst cu privire la procesarea datelor.

Confirmați că iBanFirst se bazează pe dumneavoastră în ceea ce privește măsura în care suntem îndreptățiți să utilizăm și să procesăm informațiile pe care ni le furnizați. În consecință, nu ne asumăm responsabilitatea pentru eventualele reclamații ale persoanelor cărora le aparțin datele, ca urmare a vreunei acțiuni sau omisiuni ale noastre, în măsura în care astfel de acțiuni sau omisiuni reprezintă rezultatul instrucțiunilor dumneavoastră.

Scopul procesării

Prin furnizarea serviciilor iBanFirst, formularele noastre de contact, comunicări și diversele documente, iBanFirst poate colecta informații personale referitoare la dumneavoastră. Scopul acestor activități este:

 • Îndeplinirea contractului cu clientul în legătură cu furnizarea serviciilor iBanFirst sau luarea de măsuri pre-contract
 • Respectarea reglementărilor
 • Interesele legitime ale
 • iBanFirst (măsuri de conservare, lupta împotriva fraudei, siguranță etc.)
 • Îmbunătățirea serviciilor iBanFirst
 • Prospectare comercială și utilizare în scopuri de marketing.

Destinatarul informațiilor

iBanFirst (incluzând compania-mamă și filialele/sucursalele sale) este destinatarul informațiilor dumneavoastră personale. Informațiile dumneavoastră personale, în formă individuală sau agregată, nu sunt transmise niciodată către un terț, cu excepția cazurilor specificate mai sus și mai jos. Nici iBanFirst și niciunul dintre subcontractorii săi terți nu pot vinde informațiile personale ale vizitatorilor și utilizatorilor aplicațiilor/website-ului iBanFirst. iBanFirst își selectează subcontractorii săi terți și se asigură că metodele de procesare sunt compatibile cu aplicarea reglementărilor și transpunerilor aplicabile.

Unele dintre datele dumneavoastră personale pot fi comunicate în următoarele cazuri:

 • Către furnizor, subcontractori terți, parteneri din structura de executare a contractelor cu clienți pentru a sprijini furnizarea serviciilor iBanFirst și/sau implementarea măsurilor necesare pentru respectarea reglementărilor (inclusiv, dar nu limitate la lupta împotriva fraudelor, lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului etc.)
 • Ca parte a punerii în aplicare a termenelor și condițiilor noastre
 • Pentru interesele legitime ale
 • iBanFirst (măsuri de conservare, lupta împotriva fraudei, siguranță etc.)
 • În contextul solicitărilor venite de la autoritățile competente
 • Pentru achiziționarea/cumpărarea de active iBanFirst.

Durata de viață: stocarea informațiilor dumneavoastră

Informațiile dumneavoastră personale sunt păstrate de iBanFirst doar pentru perioada corespunzătoare scopului colectării, excluzând aplicarea perioadei de păstrare legale (inclusiv în contextul aplicării directivei UE 2015/849 și a transpunerilor aplicabile).

În cazul în care informațiile dumneavoastră sunt colectate în baza consimțământului dumneavoastră, le utilizăm numai pentru perioada de timp pentru care v-ați exprimat consimțământul. De îndată ce consimțământul dumneavoastră este retras, informațiile sunt păstrate pentru perioada minimă necesară pentru aplicarea măsurilor necesare implementării dreptului dumneavoastră.

Atunci când informațiile dumneavoastră sunt utilizate pentru furnizarea de servicii iBanFirst, acestea sunt păstrate pentru o perioadă rezonabilă limitată la îndeplinirea obiectivului urmărit, inclusiv pentru perioada minimă necesară pentru aplicarea măsurilor necesare implementării drepturilor dumneavoastră.

Locul stocării

Informațiile dumneavoastră personale colectate de la iBanFirst pot fi stocate și transferate în afara Spațiului Economic European („SEE”), în special în scopul comunicării informațiilor personale (vedeți „Destinatarii informațiilor”).

Serverele iBanFirst se află în Spațiul Economic European (SEE).

Măsuri de securitate

Măsurile de securitate aferente datelor dumneavoastră sunt detaliate în termenele și condițiile noastre

Dreptul la acces și comunicarea informațiilor

Aveți dreptul la acces gratuit la informațiile deținute de iBanFirst despre dumneavoastră.

Dreptul la portabilitate

Informațiile pe care le deținem despre dumneavoastră pot fi comunicate într-un format clar, care poate fi citit și utilizat în mod obișnuit.

Dreptul de opoziție

Puteți fi în orice moment subiectul procesării informațiilor referitoare la dumneavoastră. Exercitarea acestui drept este posibilă în una dintre următoarele două situații:

 • Când exercitarea acestui drept este bazată pe motive legitime sau
 • Când exercitarea acestui drept urmărește prevenirea colectării informațiilor în scopuri de prospectare comercială.

Punerea în aplicare a drepturilor dumneavoastră

Pentru a vă exercita drepturile sau pentru solicitarea de informații suplimentare, vă rugăm să scrieți la adresa privacy@ibanfirst.com.

Timp de răspuns

IBANFIRST se angajează să răspundă solicitării dumneavoastră pentru acces, rectificare sau opoziție sau oricărei alte solicitări suplimentare într-un termen rezonabil, care nu va depăși 1 lună de la data primirii solicitării.

Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere

Aveți dreptul de a contacta autoritatea de control din țara dumneavoastră, responsabilă pentru primirea de reclamații cu privire la procesarea datelor operate de iBanFirst.

company logo

Fiți mereu la curent

Obțineți cele mai recente știri FX, sfaturi și cele mai bune practici, pentru a vă ajuta să modelați un viitor fără frontiere.

iBanFirst S.A. este autorizată și reglementată în mod corespunzător de către Banca Națională a Belgiei (cu numărul CBE 0849.872.824) ca instituție de plată. Este membru direct al rețelei SWIFT și este certificat pentru a efectua plăți în întreaga zonă SEPA. În calitate de instituție de plată, iBanFirst S.A. oferă numai soluții de hedging (forward, forward flexibil și forward dinamic) legate de operațiunile de plată aferente. iBanFirst S.A. nu oferă opțiuni sau alte instrumente financiare în scopuri investiționale sau speculative.