Cookiebeleid

Cookiebeleid

Algemene informatie

Als uitgever van deze website kan IBANFIRST een cookie op de harde schijf van uw terminal (computer, tablet, mobiel, enz.) plaatsen om een vlotte en optimale navigatie op onze website te garanderen.

Cookies" zijn kleine tekstbestanden van beperkte omvang die ons in staat stellen uw computer, tablet of mobiele telefoon te herkennen om onze diensten te personaliseren.

De informatie die door middel van cookies wordt verzameld, identificeert u op geen enkele wijze met naam. Ze worden uitsluitend gebruikt voor onze eigen behoeften om de interactiviteit en de prestaties van onze website te verbeteren en om u inhoud te sturen die aangepast is aan uw interesses. Niets van deze informatie wordt aan derden meegedeeld, behalve wanneer IBANFIRST uw voorafgaande toestemming heeft verkregen of wanneer de openbaarmaking van deze informatie vereist is door de wet, door een bevel van een rechtbank of een administratieve of gerechtelijke autoriteit die gemachtigd is om deze informatie te kennen.

Cookie voorkeuren

Met IBANFIRST kunt u te allen tijde het gebruik van cookies accepteren of weigeren. Vanaf uw eerste verbinding op de website van IBANFIRST verschijnt onderaan de pagina een banner. In het kort wordt ingegaan op informatie met betrekking tot het deponeren van cookies en soortgelijke technologieën. Deze banner waarschuwt u dat u door uw navigatie op de website voort te zetten het gebruik van cookies op uw navigatieapparaat accepteert. Door het sluiten van de footer banner wordt u ook geacht uw toestemming te hebben gegeven voor het gebruik van cookies.

Afhankelijk van het type cookie kan het nodig zijn om uw toestemming te verkrijgen.

1.    Cookies waarvoor geen toestemming nodig is

Bepaalde cookies zijn vrijgesteld van het vooraf inwinnen van uw toestemming voor zover ze strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website of het exclusieve doel hebben om communicatie langs elektronische weg mogelijk te maken of te vergemakkelijken. Deze omvatten sessie-ID, authenticatie, load balancing sessie cookies en cookies om uw interface aan te passen. Deze cookies zijn volledig onderworpen aan dit beleid voor zover ze worden uitgegeven en beheerd door IBANFIRST.

2.    Cookies waarvoor uw voorafgaande toestemming vereist is

Deze vereiste is van toepassing op cookies die zijn uitgegeven door derden en die worden beschreven als "persistent" voor zover ze in uw browserterminal blijven tot ze worden verwijderd of verlopen. Aangezien dergelijke cookies door derden worden uitgegeven, zijn het gebruik en de opslag ervan onderworpen aan hun eigen privacybeleid, waarnaar u hieronder een link vindt. Deze familie van cookies omvat cookies voor het meten van het publiek, reclamecookies en cookies voor het delen van sociale netwerken. Cookies voor het meten van het publiek stellen statistieken op over het gebruik van verschillende elementen van de website van de IBANFIRST (zoals de geraadpleegde inhoud). Met deze gegevens kan het marketing- en communicatiemateriaal IBANFIRST voortdurend worden verbeterd. Op deze website wordt een tool gebruikt om het publiek te meten. U kunt zich tegen het gebruik van deze plotters verzetten door uw browser in te stellen.

company logo

Blijf op de hoogte

Ontvang het laatste nieuws, tips en beste praktijken op valutagebied om in de toekomst in een wereld zonder grenzen te kunnen werken.

iBanFirst S.A. is door de Nationale Bank van België (onder KBO nummer 0849.872.824) erkend en gereguleerd als betalingsinstelling. Het bedrijf is een direct lid van het SWIFT-netwerk en is gecertificeerd om betalingen uit te voeren in de hele SEPA-zone. Als betalingsinstelling biedt iBanFirst S.A. uitsluitend hedgingoplossingen aan (forward, flexible forward en dynamic forward) die gekoppeld zijn aan onderliggende betalingsverrichtingen. iBanFirst S.A. biedt geen opties of andere financiële instrumenten aan voor beleggings- of speculatieve doeleinden.