Отворен интерфейс за приложни програми (API)

Отворено банкиране с ДПУ2

Ревизираната Директива 2 за платежните услуги (ДПУ2) изисква банките да позволяват на трети страни доставчици (ТСД) да имат достъп до сметката и да извършват плащания от името на своя клиент и с негово съгласие.

Тази разпоредба гарантира, че банките въвеждат необходимите системи за сигурно и надеждно споделяне на техните услуги и данни с регистрирани ТСД.

Интерфейсите за приложни програми (API) вече се използват широко в интернет за споделяне на информация и осигуряване на защитен достъп до сметки и платежни услуги.

iBanFirst ДПУ2 API

Отвореният API на iBanFirst може да се използва както за информация за сметката (AISP), така и за платежни услуги (PISP).

Нашият API е сертифициран и iBanFirst е освободен от всякакъв резервен механизъм в контекста на ДПУ2.

Тъй като нашият приоритет е да защитим клиентските данни и да осигурим безпроблемно обслужване на клиентите, както и да се придържаме към пазарните стандарти, нашите услуги съгласно ДПУ2 се основават на общ метод за „пренасочване“ (определен в стандарти като OAuth2.0).

Нашият API съгласно ДПУ2 е безплатен за използване за всички регистрирани AISP и PISP. Ако сте регистриран ТСД и искате да използвате нашия API, моля, свържете се с нас на open-api@ibanfirst.com

Идентификационни данни на „опитното поле“

Нашето „опитно поле“ за API съгласно ДПУ2 е отворена среда, която позволява да се експериментира, разработва и тества приложението на TСД за услугите по ДПУ2. То обхваща информация за сметки, иницииране на плащане и защитено удостоверяване на клиента.

След като използвате следните идентификационни данни, за да се регистрирате, можете да подавате API заявки и да получавате симулирани отговори.

Вход: m01148y
Парола: AccountPSD2
Удостоверяване: 000000
Тестов URL:
IBAN в евро: BE90 9140 0154 4332
IBAN в щатски долари: BE68 9140 0154 4534

Изпълнение

Picture3.width-800

Past incidents

2024

Няма съобщени инциденти

2023

Няма съобщени инциденти

2022

Няма съобщени инциденти

2021

Няма съобщени инциденти

2020

Няма съобщени инциденти

2019

Няма съобщени инциденти

API Documentation

company logo

Бъдете информирани

Получавайте последните новини, съвети и практики, свързани с валутните пазари — те ще Ви помогнат да оформите своето бъдеще без граници.

iBanFirst S.A. е надлежно упълномощена и регулирана от Националната банка на Белгия под CBE номер 0849.872.824 като платежна институция. iBanFirst S.A. е директен член на SWIFT мрежата и е сертифициран да извършва плащания в цялата SEPA зона. Като платежна институция iBanFirst S.A. предлага само решения за хеджиране (форуърд, гъвкав форуърд и динамичен форуърд), свързани с основните платежни трансакции. iBanFirst S.A. не предлага опции или други финансови инструменти за инвестиционни или спекулативни цели.