Правни въпроси

Седалище:

IBANFIRST SA

Avenue Louise 350
1050 Brussels – Белгия
Регистрационен номер: 0849.872.824
Вътрешнообщностен ДДС номер: BE 0849.872.824

IBANFIRST LTD

6th Floor, Dashwood House, 69 Old Broad St
London EC2M 1QS, United Kingdom

company logo

Бъдете информирани

Получавайте последните новини, съвети и практики, свързани с валутните пазари — те ще Ви помогнат да оформите своето бъдеще без граници.

iBanFirst S.A. е надлежно упълномощена и регулирана от Националната банка на Белгия под CBE номер 0849.872.824 като платежна институция. iBanFirst S.A. е директен член на SWIFT мрежата и е сертифициран да извършва плащания в цялата SEPA зона. Като платежна институция iBanFirst S.A. предлага само решения за хеджиране (форуърд, гъвкав форуърд и динамичен форуърд), свързани с основните платежни трансакции. iBanFirst S.A. не предлага опции или други финансови инструменти за инвестиционни или спекулативни цели.